Management

Prof. Dr. Axel Herrmann

Geschäftsführer

axel.herrmann(at)airbus.com

Kai Arndt

Geschäftsführer

kai.arndt(at)airbus.com

Bianca Bracht

Sekretärin

bianca.bracht(at)airbus.com

Dr. Jürgen Kotzelski

Qualität & Umwelt

juergen.kotzelski(at)airbus.com

Harald Dankers

Finanzen & Beschaffung

harald.dankers(at)airbus.com

Yvonne Lührs

Finanzen & Beschaffung

yvonne.luehrs(at)airbus.com

Georg Lonsdorfer

Geschäftsfeldentwicklung

georg.lonsdorfer(at)airbus.com

Innovationsfeld Airframe & Cabin Structures

Remo Hinz

Leiter Innovationsfeld
remo.hinz(at)airbus.com

Marc Fette

(HSU Hamburg)  
marc.fette(at)airbus.com

Martin Hentschel

(HSU Hamburg)
martin.m.hentschel(at)airbus.com

Dr. Konstantin Schubert

Innovationsfeld Manufacturing Technologies

Olaf Rocker

Leiter Innovationsfeld

olaf.rocker(at)airbus.com

Alexander Gillessen

alexander.gillessen(at)airbus.com

Innovationsfeld Industrial Systems & Assembly

Joachim Piepenbrock

Leiter Innovationsfeld

joachim.piepenbrock(at)airbus.com